Hans blick söker sig mot fjärran
Kanske väcker synen av renflocken i öster en gammal längtan inom honom, som slumrat sedan urminnes tider. Tider innan människan började tämja dessa fyrbenta vackra varelser.

His eyes searches
for something to the east

Maybe the sight of a heard of reindeers awakens his immemorial instincts that has been slumbering since the day humans started to domesticate these beautiful creatures.

 


KLICKA PÅ DE BLÅ TEXTERNA HÄR NEDAN FÖR ATT TA DEL AV VÅRA ÄVENTYR!
     
Fjälltur, Falkfångarfjället och Drommen
090918-090920
   
     
Dagstur Holmsjön, Lybäck
090411
Dagstur Tvärån, Gräftåvallen
090410
Johnny skottar mina tak
090208
     
Slädhundstur mot Bomsund
090207
Slädhundstur vid Svartsjöarna
090124
Slädhundstur i Lybäck
081228
     
Slädhundstur i Lybäck
081221
Luciaträff i Lillholmsjö
081213-14
Höstpromenad
081012
     

Nyinflyttade i Lybäck
0806

Storulvån
080418-20
Skidtur vid Svartsjöarna
080414
     
Slädhundsträff i Lakavattnet
080404-06
Skidtur i Oviken
tillsammans med Stefan
080323-24
Slädhundstur vid Svartsjöarna
080320
     
Stellas första slädtur
080317
Vinterpromenad
080316
Stella gör sig hemmastadd!
080315
     
Stella flyttar hem till oss
080314
Valpar hos Östen i Vemdalen
080302
Vålådalen och Edsåsdalen
080222-080223
     
Valpar hos Östen i Vemdalen
080216
Slädhundstur vid Rannåsen
080214
Slädhundstur vid ÖSSK
080211
     
Slädhundstur vid I5
080210
Slädhundstur vid I5
080126
Slädhundstur vid ÖSSK
080125
     
Slädhundstur vid I5
080120
Slädhundstur vid ÖSSK
080119
Slädhundstur vid ÖSSK
080118
     
Slädhundstur vid I5
080117
SPHKs Klubbmästerskap i Lillholmsjö
080112
Skidtur vid Svartsjöarna
080111
     
Tvärån Oviksfjällen
070804-05
Hottögsfjället
070615-17
Anaris med Ulrika
070526-27
     
Storulvån
070413-15
Slädtur vid Mo med Sippa
070410
Slädhundsträff vid Lakavattnet
070316-18
     
Skidtur till Lunndörrstugorna
070303-04
Slädtur i Östersund, I5
070225
Slädtur i Edsåsdalen
070107
     
Slädtur i Ullådalen
070106
Slädhundstur i Edsåsdalen
070107
Första slädturen för säsongen, Undersåker
061022
     
Hössträning i Undersåker
061021
Höstträning i Undersåker
060902
Dörrsjöarna
060826-27
     
Ånnsjön, paddling
060816-17
Blåhammaren
060722-23
Vålådalen, Blanktjärnrundan
060527-28
     
Storsnasen
060505-07
Ristafallen
060416
Arådalen
060414-15
     
Höglekardalen
060425-26
Svartsjöarna
060411
Gräftåvallen
060107
     
Gräftåvallen
051113
Nikkaluokta
-Vakkotavare
0504